Bình Dương thực hiện dự án nhà ở Thái Bình Dương Tân Hiệp

Dự án Thái Bình Dương – Tân Hiệp tọa lạc tại đường Tân Hiệp 17, Tân Uyên, Bình Dương. Chủ yếu là đất nông nghiệp. Hạ tầng tương đối đầy đủ như UBND phường, chợ, trường học, y tế. Dự án Thái Bình Dương – Tân Hiệp đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận tại công văn số 295/UBND-KTN, ngày 18/1/2019. Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự kiến trong 5 năm, từ 2018 đến 2022. Tổng mức đầu tư dự án ước tính 486 tỷ đồng.

Vị trí dự án Thái Bình Dương Tân Hiệp
Vị trí dự án Thái Bình Dương Tân Hiệp

Cho phép chuyển mục đích sử dụng – đất nền Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương đã cho phép Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình được sử dụng đất với diện tích 77.265 m2 để thực hiện dự án.Cụ thể, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 39.565,1 m2 để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.

Chuyển mục đích sử dụng đất với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với diện tích 35.193 m2. Đất này để sử dụng vào mục đích sau:

  • Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 7.055,1 m2
  • Đất giao thông 27.759 m2
  • Đất thủy lợi (trạm xử lý nước thải) 378,9m2.

Chuyển mục đích sử dụng đất với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Đất này để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với diện tích 1.652 m2.

Đối với diện tích 854,9 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ:

  • Quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng. Và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ.

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.