Bộ Xây Dựng: Được phép chuyển nhượng nhà không qua chủ đầu tư

TP – Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 19/2016 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở. Theo đó, các tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác không thông qua chủ đầu tư.

hop-dong-mua-ban-chuyen-nhuong-can-ho

Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở muốn chuyển nhượng thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó.

Nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một phần trong tổng số nhà ở đã mua phải lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Chủ đầu tư không được thu bất kỳ khoản phí nào từ việc chuyển nhượng hợp đồng.

Theo khoản 6 Điều 18 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 quy định và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Luật nhà ở, hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng kinh doanh bất động sản, muốn bán lại nhà đã mua phải tuân thủ các quy định sau:

a) Đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư, phải thực hiện việc mua bán theo đúng thủ tục quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về dân sự (bên bán phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp, các bên phải lập hợp đồng mua bán nhà ở và nộp thuế cho Nhà nước theo quy định).

b) Chưa nhận bàn giao từ chủ đầu tư thì được phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Thông tư này, không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 16/2010/TT-BXD:

– Các bên phải lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở để cơ quan công chứng, chứng nhận theo mẫu quy định tại phụ lục số 14 ban hành kèm Thông tư 16/2010/TT-BXD. Khi đề nghị công chứng, phải xuất trình hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư.

– Trên cơ sở văn bản chuyển nhượng hợp đồng được lập, một trong 2 bên theo thoả thuận nộp bản sao các giấy tờ, gồm: Văn bản chuyển nhượng hợp đồng, bản sao hợp đồng mua bán nhà ở ký với chủ đầu tư và biên lai nộp tiền góp vốn, tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư, cho cơ quan thuế để làm thủ tục thu thuế thu nhập theo quy định của pháp luật. Nếu việc chuyển nhượng hợp đồng thuộc diện được miễn thuế thu nhập, phải có giấy tờ xác nhận về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế.

– Khi đã nộp thuế theo quy định, bên nhận chuyển nhượng, nộp hồ sơ đề nghị chuyển nhượng hợp đồng, gồm: Bản sao biên lai thuế thu nhập hoặc giấy tờ chứng minh về việc miễn thuế thu nhập của cơ quan thuế; bản sao hợp đồng mua bán nhà ở ký với chủ đầu tư và bản gốc văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã có chứng nhận công chứng, để chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng này.

Trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ của bên nhận chuyển nhượng, chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản và giao lại cho bên nhận chuyển nhượng, chủ đầu tư không được thu bất kỳ một khoản phí nào từ việc chuyển nhượng hợp đồng này.

Kể từ ngày xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng, chủ đầu tư chấm dứt  với bên chuyển nhượng và trực tiếp giao dịch với bên nhận chuyển nhượng hợp đồng.

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư và được coi là bên mua nhà ở kể từ ngày chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

Luật sư, Thạc sỹ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Theo Báo Tiền Phong + VnExpress

gioi-thieu-du-an-can-ho-moonlight-residences
Dự án mới của tập đoàn Hưng Thịnh ngay tại trung tâm quận Thủ Đức