Đèo Cả nửa năm lãi gần 140 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế của đơn vị quản lý, khai thác hầm Đèo Cả đạt 138 tỷ đồng trong nửa đầu năm, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo tài chính quý II của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ghi nhận doanh thu gần 430 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 78 tỷ đồng, lần lượt tăng 75% và 68% so với cùng kỳ.

Doanh Thu Đèo Cả tăng

Luỹ kế doanh thu nửa đầu năm tăng 44%, đạt 793 tỷ đồng, chủ yếu nhờ nguồn thu từ các trạm thu phí. Biên lợi nhuận gộp đạt 56,2%, tăng gần một điểm phần trăm so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, công ty báo lãi sau thuế xấp xỉ 138 tỷ đồng và gấp hơn 5 lần giai đoạn này năm ngoái.

Hoạt động chính của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả là khai thác và bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Phước Tượng Phú Gia. Công ty còn có thêm ngành nghề xây dựng công trình công ích.

Đèo Cả vượt chỉ tiêu kế hoạch nửa năm

Công ty đặt mục tiêu năm nay có doanh thu 1.285 tỷ đồng và 216 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng 7% và 23% so với năm ngoái. Sau nửa năm, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu là 62% và lợi nhuận là 57%.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6 hơn 32.880 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng hơn 300 tỷ đồng lên 25.357 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong số này là vay nợ tài chính dài hạn, chủ yếu từ Vietinbank, để tài trợ cho các dự án BOT của công ty. Lưu chuyển tiền thuần giai đoạn này dương gần 150 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với mức âm 350 tỷ đồng của cùng kỳ.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp này nhận định tỷ lệ nợ lớn là đặc thù của các doanh nghiệp khi đầu tư vào dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Công ty dự kiến trong năm nay phát hành cổ phiếu để tăng vốn gần 860 tỷ đồng, lên 3.533 tỷ đồng để giải quyết bài toán tài chính.

Phương Đông