FBNC: Dự án được bảo lãnh, nếu không hoàn thành sẽ được ngân hàng bồi thường ra sao?

Hỏi: Theo quy định mới của Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014, dự án muốn triển khai được phải có sự bảo lãnh của ngân hàng. Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết, ngân hàng bồi thường cho người mua nhà như thế nào ?

Luật Sư Trương Thị Hòa – Đoàn Luật Sư TPHCM trả lời:

Thời gian qua Pháp Luật chúng ta quy định rằng bán nhà ở hình thành trong tương lai phải có sự bảo lãnh của ngân hàng. Tôi cho rằng đây là một điều kiện rất đúng. Tại vì rằng thực tế cho thấy rằng là có nhiều doanh nghiệp không giao sản phẩm cho người mua sau nhiều năm, mà người mua là người thiệt thòi rất lớn. Cho nên quy định cái bảo lãnh đó là rất cần thiết. Như vậy, đây là một trong những điều kiện để bất động sản hình thành trong tương lai được quyền bán, được quyền đưa sản phẩm ra thị trường. Đây là điều kiện rất quan trọng về tài chính và chính vì vậy, doanh nghiệp thực hiện kinh doanh bất động sản phải tìm một ngân hàng bảo lãnh dự án này và trong hồ sơ mua bán phải kèm theo giấy bảo lãnh của ngân hàng.

Về cái chuyện mà bồi thường như thế nào thì cái này chính là nằm trong hợp đồng bảo lãnh giữa Chủ Đầu Tư và Ngân Hàng. Và chính người mua cũng được quyền biết rõ vấn đề này. Cái điều kiện sẽ ghi rất rõ ràng để mà khi vi phạm, khi không thực hiện thì sẽ giải quyết như thế nào là căn cứ vào hợp đồng. Mà nếu ngân hàng không thực hiện thì người mua có quyền thưa ra tòa.

Tôi cho rằng tại vì nó mới mẻ quá nên nhiều người mua nhà cũng không biết nữa, không để ý vấn đề này. Đúng ra là phải đòi biết khi mà bất động sản không được giao, khi chủ đầu tư vi phạm thì chính ngân hàng sẽ phải bồi thường như thế nào ? Bảo lãnh trong phạm vi nghĩa vụ của Ngân Hàng như thế nào ? Phải ghi rõ trong hợp đồng ký kết giữa Ngân Hàng và Chủ Kinh Doanh Bất Động Sản. Hợp đồng này phải ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, đặc biệt là nghĩa vụ của Ngân Hàng.

Theo tôi thì chủ đầu tư nên thông báo rộng rãi, đầy đủ  thông tin về hợp đồng ký kết với Ngân Hàng cho khách hàng biết, như là một điều kiện đảm bảo UY TÍN cho công ty kinh doanh bất động sản.

Theo FBNC

(*) 100% Dự Án Của Hưng Thịnh Đều Được Các Ngân Hàng Bảo Lãnh