Tân Hoàng Minh và đề xuất nâng dự án 2000 ha lên 4000 ha tại Lâm Đồng

Ban đầu, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đề xuất tỉnh Lâm Đồng cho phép nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị – du lịch- phim trường tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt quy mô 2.000 ha, nhưng ba tháng sau đó, doanh nghiệp này tiếp tục có văn bản đề xuất nâng quy mô diện tích lập quy hoạch lên hơn 4.000 ha.

tan-hoang-minh-du-an-lam-dong
tan-hoang-minh-du-an-lam-dong
Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn số 2635/SXD-QHKT gửi UBND tỉnh về việc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nghiên cứu khảo sát, tài trợ lập quy hoạch tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho công ty được nghiên cứu, khảo sát lập ý tưởng, phương án quy hoạch tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt với quy mô khoảng 4.320 ha theo hướng ý tưởng quy hoạch phải mang tính đột phá, hiện đại, hài hòa giữa mở rộng phát triển không gian đô thị thành phố Đà Lạt với tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo tính kết nối đồng bộ về hạ tầng và khả thi trong việc đầu tư.

Ý tưởng theo phương án đề xuất sẽ được tham khảo, xem xét chuyển tải vào định hướng điều chỉnh quy hoạch chung 704 khi triển khai lập đồ án. Sau khi quy hoạch điều chỉnh 704 được phê duyệt, sẽ xem xét việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và thu hút đầu tư tại khu vực trên theo quy định.

Cùng với đó, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND thành phố Đà Lạt, các sở, ngành liên quan tạo điều kiện, phối hợp với công ty trong quá trình khảo sát lập ý tưởng quy hoạch.

Khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch dự án Lâm Đồng

Về phía Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh sẽ chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch, không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào. Đồng thời yêu cầu công ty chủ động liên hệ với các sở ngành, UBND thành phố Đà Lạt để được cung cấp hồ sơ, số liệu phục vụ việc lập ý tưởng quy hoạch.

Trong quá trình thực hiện cần lưu ý tiếp thu, cập nhật các ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương liên quan và hoàn thành việc nghiên cứu, khảo sát lập ý tưởng, phương án quy hoạch trước tháng 5/2022.

Trước đó, ngày 28/8/2021, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có Văn bản số 453/2021/THM-CV gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kiến nghị nghiên cứu khảo sát, tài trợ lập quy hoạch tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.

Theo đó, Tân Hoàng Minh kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Tập đoàn được nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị – du – lịch phim trường tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt với diện tích khoảng 2.000 ha.

Đến ngày 29/9/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 6929/UBND-QH giao Sở Xây dựng tỉnh này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan hướng dẫn Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nghiên cứu khảo sát, nghiên cứu để đề xuất cụ thể vị trí, quy mô với điều kiện phạm vi đề xuất không trùng với phạm vi nghiên cứu, tài trợ quy hoạch đã được UBND tỉnh chấp thuận cho các đơn vị khác thực hiện.

Đề xuất nâng quy mô dự án Lâm Đồng lên 4000 ha

Vào ngày 26/11/2021, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh tiếp tục có Văn bản số 656/2021/THM-CV gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị xác nhận ranh giới, phạm vi nghiên cứu tài trợ quy hoạch tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.

Theo đó, quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 4.319,5 ha với ranh giới phía Bắc giáp xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương; phía Đông giáp xã D’Ran, huyện Đơn Dương; phía Nam giáp xã Xuân Trường; phía Tây giáp phường 12 và đường quốc lộ 20.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh mong muốn và quyết tâm thực hiện đầu tư tại tỉnh với các dự án quy mô lớn, hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, góp phần đưa thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung trở thành một trong những trung tâm kinh tế, du lịch đáng sống nhất của Châu Á trong tương lai.