Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Giải ngân cứ thế này thì làm sao có tăng trưởng ?”

Tại cuộc họp với một số bộ chiều 6-7, Thủ tướng cho biết đã qua nửa chặng đường của năm 2016, nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm, khối lượng thực hiện khoảng 87.700 tỉ đồng, đạt 34,9% kế hoạch, giải ngân khoảng 81.800 tỉ đồng, đạt 32,6%. Nếu không có các giải pháp cấp bách để thúc đẩy tiến độ giải ngân, sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của nền kinh tế.

thu-tuong-nguyen-xuan-phuc
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

“Nguyên nhân là thủ tục rườm rà” – Thủ tướng lập tức bác bỏ

Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp cho rằng, nguyên nhân chính của việc giải ngân chậm là do một số bộ, ngành, địa phương chậm giao kế hoạch vốn của năm 2016 và thủ tục còn rườm rà, vướng mắc. Nhưng đã bị Thủ tướng đã bác bỏ. Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này do yếu tố chủ quan là chính. Do đó, từng bộ, ngành phải rà soát, kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ phụ trách lĩnh vực này; phải có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ trong giải ngân, như rút vốn, thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành còn chậm trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối với một số dự án đầu tư công còn chậm so với thời gian quy định, đặc biệt là các dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra là các nguyên nhân từ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu yếu kém.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết nhanh, phân công rõ nhiệm vụ !

Thủ tướng chỉ đạo phải giải quyết nhanh thủ tục giao vốn trên tinh thần hậu kiểm, yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư, đơn vị thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm trước pháp luật.

Từng bộ, ngành phải sửa các thủ tục rườm rà, phức tạp, phối hợp tốt để giải quyết nhanh các thủ tục, nhất là các thủ tục về giải ngân vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia. Phải sớm giao hết số vốn theo kế hoạch đề ra, khẩn trương ban hành cơ chế điều hành chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016 với các giải pháp cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ, sớm trình Thủ tướng ký ban hành vào tuần tới để triển khai ngay.

Với thông tư thuộc thẩm quyền các bộ mà có vướng mắc thì phải sửa ngay, còn với nghị định thì các bộ tham mưu, báo cáo Chính phủ chỉnh sửa theo thủ tục, quy trình rút gọn. “Các đồng chí phải chủ động hơn, không để tình trạng chậm trễ như hiện nay”, Thủ tướng lưu ý và cho rằng, phải coi công tác giải ngân là một nhiệm vụ “nóng”.

Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm tổ trưởng, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương.

 Tư Hoàng (TBKTSG)